Naslovna strana ] Prethodna strana ] Savjeti ] Pitanja ] B&D ] Kalendar ] Linkovi ]
 


određivanje pH vrijednosti ...

Svi vrtlari i ljubitelji cvijeća znaju da je pojam pH vrijednosti vezan za određivanje kiselosti tla. Biljkama, da bi mogle uspješno rasti i razvijati se, potrebno je tlo koje je najbolje prilagođeno njihovim potrebama.  Neke biljke poput rodendrona i borovnica više vole kisela tla. Obično, područja s mnogo padavina imaju nizak pH faktor, dok je u područjima s malo padavina pH faktor visok.

Sama pH vrijednost predstavlja "negativni logaritam koncentracije iona vodika", a faktor pH vrijednosti mjeri se skalom od 1 - 10.
Smatra se da je tlo s pH faktorom ispod 7,0 KISELO, a iznad 7,0 NEUTRALNO (bazno, alkalno, lužnato). Idealan pH za većinu biljaka je od 6,0 do 7,0. Tačan pH je važan zato što su određene hranjive tvari dostupne samo biljkama unutar određenog raspona pH.

Za tačno određivanje pH vrijednosti potreban je poseban pribor, no približna pH vrijednost se može izvesti i u 'kućnoj radinosti' na sljedeći način:

Provjera neutralnosti tla
uzmite kašiku suhog tla i dodajte mu kašiku sirćeta (octa). 
Ako se tlo pjenuša, pH vrijednost je iznad 7,5!
Provjera kiselosti tla
uzmite kašiku mokrog tla te mu dodajte prstohvat sode bikarbone. Ako se tlo pjenuša, tlo je vjerovatno vrlo kiselo, a pH vrijednost ispod 5,0!

Ukoliko pH vrijednost tla izlazi izvan željenih okvira, moguće je promijeniti pH vrijednost tla na sljedeći način: 

Za povećanje pH s 5.0 na 6.5 dodajte kreč
20 kg kreča na 100 m2 pjeskovitog tla; 
35 kg kreča na 100 m2 ilovačnog tla; 
70 kg kreča na 100 m2 glinenog tla.

Za smanjenje pH s 8,5 na 6,5 dodajte sumpor
20 kg sumpora na 100 m2 pjeskovitog tla; 
35 kg sumpora na 100 m2 ilovačnog tla; 
30 kg sumpora na 100 m2 glinenog tla.

Napomena: Dodavanje organskih tvari (kompost, gnojivo) postepeno snižava pH vrijednost !

 

određivanje tipa tla ...

Tlo je složeno od zračnih prostora, organske tvari i uglavnom od mineralnih čestica. Postoje tri tipa minerala tla: pijesak, prah i glina, a relativni postotak tih čestica u tlu određuje njegovu teksturu.
Idealna tekstura je ILOVAČA, koja je sastavljena od pijeska, gline, praha i humusa (organske tvari u tlu). Općenito, što je tlo tamnije, sadrži više humusa, to je bogatije i toplije te je na njemu lakše raditi. Ilovača zadržava vodu no ne postaje začepljena te sadrži ravnotežu hranjivih tvari.

  • ILOVAČA: ima mješavinu čestica pijeska, praha i gline. Tipična ilovača sadrži 40% pijeska, 40% praha i 20% gline, što je čini idealnim tlom za većinu biljaka.
  • GLINA: ima najmanje čestice tla te najmanju veličinu prostora vode i zraka među česticama. Tlo s bazem 35% mulja je "muljevito" tlo. Voda prodire u takvo tlo polako i vrlo se sporo isušuje. Takva tla su vrlo plodna.
  • PIJESAK: Ima najveće čestice tla. Tlo sa 70% čestica pijeska je "pjeskovito" tlo. Voda kroz njega brzo prolazi i brzo se isušuje. Iako se pjeskovita tla manje plodna od drugih, ranije se zagriju u proljeće.

Test određivanja tipa tla: približnu informaciju o teksturi tla možete dobiti ako uzmete pregršt vlažnog tla i zgnječite ga u lopticu te radeći od njega traku vrteći ga između palca i kažiprsta. Nategnite traku prema gore:

  • ako ne možete oblikovati traku, tlo ima minimalno 50% pijeska te vrlo malo gline;
  • ako je traka dugačka minimalno 5 cm prije nego što se prekine, tlo ima oko 25% gline u sebi;
  • ako je traka dugačka 5-8 cm, tlo sadrži oko 40% gline;
  • ako je traka duža od 8 cm te ne puca kada je okrenete prema gore, ima najmanje 50% gline
 

Stranica je optimizirana za rezoluciju 800x600. - Webmaster
Ažurirano: 12.03.2001. godine - Copyright © 2001